Zespół Branżowy ds. Turystyki, Krajoznawstwa i Ekologii

Członkowie:

  • Gronkowski Łukasz – Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „FeByS”

  • Harlender Paweł – Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice

  • Krawczyk Franciszek – Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa

  • Skrodzka Krystyna – Polski Związek Niewidomych

  • Sokołowska Janina – Centrum Inicjatyw Społecznych

  • Truś Radosław – Oddział Uczelniany PTTK im. Z.A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej