Zespół Branżowy ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa

Członkowie:

Krystyna Dorywalska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”,

Łukasz Gronkowski – Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „Febys”,

Adam Król – Habitat For Humanity,

Józef Maj – PCK Oddział Rejonowy w Gliwicach,

Agnieszka Musiał – Stowarzyszenie GTW,

Krystyna Skrodzka – Polski Związek Niewidomych,

Jan Sznajder – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,

Radosław Truś – Oddział Uczelniany PTTK,

Romuald Zdanewicz – Stowarzyszenie „Złota Jesień”.

 

Członkowie zarządu Zespołu:

Przewodnicząca – Krystyna Skrodzka,

Wiceprzewodniczący – Radosław Truś,

Wiceprzewodniczący – Jan Sznajder,

Sekretarz – Agnieszka Musiał,

Członek – Łukasz Gronkowski.

 

Kontakt: Strefa Aktywności Społecznej GCOP, e-mail: sas@gcop.gliwice.pl