Zespół Branżowy ds. Seniorów – Rada Seniorów

Członkowie:

Łukasz Andzel – Stowarzyszenie BMC Gliwice,

Monika Bukowińska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”,

Czesław Dudek – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Gliwicko-Zabrzański,

Rafał Foit – Stowarzyszenie BMC,

Bożena Gabryel – Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości,

Krystyna Jurczewska-Płońska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach,

Stanisław Łuczyński– Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych,

Agnieszka Musiał – Stowarzyszenie GTW,

Kazimierz Paszkowski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Grażyna Walter-Łukowicz – Fundacja Rytm Gliwice

Romuald Zdanewicz – Stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora „Złota Jesień”,

Danuta Żurawlow – Związek Sybiraków Oddział Gliwice.

 

Członkowie zarządu Zespołu:

Przewodniczący – Czesław Dudek,

Zastępca – Krystyna Jurczewska-Płońska,

Sekretarz – Danuta Żurawlow,

Członek – Grażyna Walter-Łukowicz,

Członek – Monika Bukowińska. 

 

Kontakt: Czesław Dudek, tel. 502 831 911