Zespół Branżowy ds. Kultury

Członkowie:

Mieszko Adamkiewicz – Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gliwic”,

Marian Dragon – Fundacja Rytm Gliwice,

Antonina Mielcarek – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,

Katarzyna Moskała – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,

Marek Niewiarowski – Stowarzyszenie GTW,

Dariusz Opoka – Stowarzyszenie GTW,

Joanna Sarre – Centrum Inicjatyw Społecznych,

Lidia Wąsat – Polski Związek Niewidomych.

 

Członkowie zarządu Zespołu:

Przewodniczący – Marek Niewiarowski,

Wiceprzewodniczący – Joanna Sarre,

Sekretarz – Antonina Mielcarek.

 

Kontakt: Marek Niewiarowski, e-mail: zima@gtwgliwice.pl