Zespół Branżowy ds. Edukacji, Wychowania i Innowacyjności

Członkowie:

Joanna Dutkiewicz – Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy-sobie-ręce”,

Agnieszka Filipkowska – Fundacja „Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych”,

Katarzyna Guzek – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,

Aneta Lipiec – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,

Alicja Losza – Centrum Inicjatyw Społecznych,

Dariusz Opoka – Stowarzyszenie GTW,

Patryk Rempała – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,

Zbigniew Woronko – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP.

 

Członkowie zarządu Zespołu:

Przewodnicząca – Aneta Lipiec,

Wiceprzewodniczący – Patryk Rempała,

Wiceprzewodniczący ds. Innowacyjności – Zbigniew Woronko,

Sekretarz – Joanna Dutkiewicz.

 

Kontakt: Aneta lipiec, e-mail: aneta@halogen.org.pl