Rada Seniorów

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-92/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. powołano członków Rady Seniorów Miasta Gliwice na 2 letnią kadencję:

 

1) Czesław Dudek,
2) Józef Hauschild,
3) Krystyna Jurczewska – Płońska,
4) Małgorzata Konior,
5) Barbara Kończak,
6) Małgorzata Łazowa,
7) Maria Puch,
8) Franciszek Skoczyias,
9) Grażyna Walter – Łukowicz,
10) Teresa Wilanowicz – Zabiegała,
11) Danuta Żurawlow,
12) Ewa Potocka,
13) Krzysztof Procel,
14) Joanna Bajor,
15) Beata Jezyk.

Zespół Branżowy ds. Seniorów- Rada Seniorów działał do I połowy 2018 roku w składzie:

Łukasz Andzel – Stowarzyszenie BMC Gliwice,

Monika Bukowińska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”,

Czesław Dudek – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Gliwicko-Zabrzański,

Rafał Foit – Stowarzyszenie BMC,

Bożena Gabryel – Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości,

Krystyna Jurczewska-Płońska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach,

Stanisław Łuczyński– Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych,

Agnieszka Musiał – Stowarzyszenie GTW,

Kazimierz Paszkowski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Grażyna Walter-Łukowicz – Fundacja Rytm Gliwice

Romuald Zdanewicz – Stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora „Złota Jesień”,

Danuta Żurawlow – Związek Sybiraków Oddział Gliwice.

 

Członkowie zarządu Zespołu:

Przewodniczący – Czesław Dudek,

Zastępca – Krystyna Jurczewska-Płońska,

Sekretarz – Danuta Żurawlow,

Członek – Grażyna Walter-Łukowicz,

Członek – Monika Bukowińska. 

 

Kontakt: Czesław Dudek, tel. 502 831 911