Zespoły branżowe

Zespoły branżowe w Gliwicach powołane zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/273/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.