Kontakt

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach

Siedziba przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice

adres poczty elektronicznej: mrdpp@gcop.gliwice.pl

strona internetowa: www.mrdpp.gliwice.pl